Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

 • 5 deri në 10 studentë
 • deri ne 1 semester
  Me shume se 1 semester
 • Anglisht, Shqip

Resource Description

Prona e perbashket urbane"- Nje metodologji per riaktivizimin e kohezionit social ne qytete"(Resource ID: 270)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Burimi i mesimdhenies do te bazohet ne parimet e lojes/ nderaktivitetit qe do te stimuloje ndertimin e koalicionit per ceshtje te rendesishme te nje hapesire publike ne nje lagje tipike ne qytet, si per shembull ri-perdorimi i hapesirave te neglizhuara, boshe apo te braktisura; nje kalim nga perqasja "i imi" ne perqasjen " e jona" kur behet fjale sesi ne shikojme dhe perdorim lagjen, ndryshimet infrastukturore per perfitimet e te gjithe banoreve, qendrueshmerise ekonomike dhe sociale, permiresimin e kushteve mjedisore, etj.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Burimi i mesimdhenies integron nje rradhe te madhe te paleve te interesit social, duke synuar zhvillimin e nje procesi pjesemarres ne dizajnin e hapesirave urbane te perbashketa per fokus grupeve, lojrave, etj. Burimi kerkon pjesemarrjen e paleve te ndryshme si studente, planifikues urbane, arkitekte, dizajnera, banore lokale, dhurues, etj. Te gjithe jane pyetur te luajne nje rol ne zhvillimin e modeleve te procesit perfshirese per zhvillimin e qendrueshem urban.
Rezultatet e të mësuarit
Rezultatet e pritshme te te nxenit jane per te mundesuar pjesemarresit te kuptojne me mire rendesine e hapesires publike dhe te qytetarise aktive si nje katalizator i kohezionit social. Kjo e fundit eshte shtylla themelore per zhvillimin e qendrueshem urban. Aktivitetet e drejtuara gjate aktiviteteve te mesimdhenies, fushes se veprimit dhe lojrat, na lejojne te gjitheve te perjetojme permes proceseve krijuese dhe te mesuarit aktiv duke investiguar ne te njejten kohe kushtet reale dhe sfidat shoqerore. Perqasje te tilla do te ndihmojne studentet te mesojne si t'ja dalin mbane me situata komplekse, te cilat e rritin te menduarin e tyre holisitk dhe kritik.
Lidhja për qëndrueshmëri
Burimi i mesimdhenies i adresohet nje prej sfidave kryesore te zhvillimit urban, i cili eshte shkaterrimi i vazhdueshem dhe disintegrimi i hapesirave publike dhe si i tille zhdukja e kohezionit social i cili eshte nje prej shtyllave fondamentale per zhvillimin e qendrueshem.
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Elvan Dajko
elvandajko(at)gmail.com
This teaching resource is allocated to following University:
U_POLIS - POLIS University
Institution:
POLIS University, Tirana, Albania
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-SA

Mjetet e mësimdhënies

 • Ekskursion ose field trip
 • Mini-projekt për studentët
 • Material i shkruar
 • Lojë
 • Simulation program
 • Njësi (mjete) matëse
 • Simulim