>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Lidhja ne jeten reale me perqasje te ndryshme te perdorura per zhvillimin e qendrueshem"(Resource ID: 280)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Zhvillimi i qendrueshem eshte nje celes ne jeten e perditshme ne cdo aspekt. Si rrjedhoje, te mesuarit per zhvillim te qendrueshem eshte nje nevoje ne rritje permes individeve, biznesit dhe qeverise. Pervec faktit qe zhvillimi i qendrueshem eshte nje term i gjere dhe siguron kuptime te ndryshme te cilat provokojne nivele te ndryshme te pergjigjeve. Te mesuarit per dhe rreth zhvillimit te qendrueshem synon te pergatise studentet per sfidat qe ata do te perballin ne jetet e tyre profesionale. Mbi te gjitha, ky material mesimdhenes synon te krijoje, adaptoje dhe mbaje bashkepunimin shkence- shoqeri
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e jashtme te interesit qe vijne nga kompani te ndryshme dhe qe sigurojne stabilitiet do te jene pjese e leksionit si miq te ftuar dhe do te ndajne pervojen e tyre ne kontekstin e zhvillimit te qendrueshem. Studentet kane mundesine te jene ne kontakt direkt me palet shoqereore dhe te perjetojne sfidat ne lidhje me tre perqasjet e zhvillimit te qendrueshem. Me tej, palet e interesit te jashtme do te ofrojne vizita te studenteve ne kompani qe te vezhgojne dhe kuptojne me mire zhvillimin e qendrueshem. Ne anen tjeter, palet e interesit perfitojne nga studentet , idete e tyre dhe zgjidhjet per rastet e studimit. Dy Kompani Evroenergy, www.evroenergy.com, dhe Dea company http://www.ujidea.com do te ftohen si foles ne klase. Palet e jashtme te interesit do te krijojne edhe nje rrjet me studentet, qe mund te jene me vone te punesuarit e tyre potenciale.
Rezultatet e të mësuarit
- Te kuptoje rendesine e zhvillimit te qendrueshem (faktore sociale mjedisore dhe ekonomik)
- Te ndertoje nje perqasje teorike dhe praktike per zhvillimin e qendrueshem
- Te zhvilloje dhe rriti aftesine e studenteve per te kryer nje anallize kritike
Lidhja për qëndrueshmëri
- Te analizoje tre aspekte te zhvillimit te qendrueshem
- Te perfitoje me shume teori ne aspekte te ndryshme te zhvillimit te qendrueshem
- Shembuj te jetes reale te zhvillimit te qendrueshem
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Yllka Hoxha
yllka.hoxha(at)universum-ks.org
This teaching resource is allocated to following University:
UC - Universum College
Institution:
Universum College
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Material i shkruar