>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Nuk ka rëndësi numri i studentëve
  • deri ne 1 semester
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Additional attachments

Platforma mbeshtetese e mesimdhenies online(Resource ID: 304)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Lektoret shqiptare vazhdojne te mbeshteten tek metodat e mesimdhies te dala jashte mode te cilet e vleresojne klasen si vendin kryesor ku mund te zhvillohen mesimdhenia dhe te nxenet . Duke praktikuar Burimin e ri te Mesimdhenies ne lendet qe kane lidhje me Politikat e BE-se dhe Integrimin Europian, deshiroj te prezantoj nje burim ndihmes te mesimdhenies online, e cila do te mundesoje nje nderveprim te vazhdueshem midis lektorit dhe studenteve dhe midis vete studenteve jashte klase, kryesisht per ceshtje dinamike dhe fluide si ato qe kane lidhje me BE. Permes ketij burimi te mesimdhenies, studentet do te ndiejne akoma edhe me teper zoterimin e procesit te mesimdheies/te nxenit; do te jene me te pershire dhe si rrjedhoje edhe me te suksesshem.

 

Most established universities have been relying for some time now on on-line platforms through which lecturers communicate with their students outside the classroom. From posting lecture notes, assignments, interesting course-related developments, forum posts, blogs, group discussions and more, these on-line teaching platforms provide many opportunities for more and a different kind of communication between course participants.  Unfortunately, in Albania this practice is very limited at best. My goal is to - in cooperation with the university’s IT support - begin the work for establishing such a platform.  I plan to initially introduce the platform to a few select modules in our undergraduate programs and then expand progressively. This platform, if successful, can be very useful not to just our undergraduate and Masters Program, but also to our PhD program in which many Albanians living in Kosovo and surrounding states are enrolled. Through such platform we could facilitate their participation in different PhD –related events and seminars without ‘forcing’ them to travel.

Therefore, in this training I look forward to learning more about how to use technology more effectively in my teaching. Overall, I am keen to learn more about using technology to arouse student interest and provide opportunities for the practical application of the theoretical material they receive in the module. Specifically, I would like to better understand what are some of the activities that stimulate interest, that have been shown to increase student performance, and that increase class attendance. Such knowledge will be used for the development of a teaching-support online platform that can be attractive to students and increase the chances of their involvement in and out of class with the material. Such information will be used in designing both the layout and, more importantly, the content of the online support platform.  

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Platforma mbeshtetese e mesimdhenies online sjell me afer dhe ne nje menyre me te barabarte, studentin dhe lektorin. Universitetet shqiptare vuajne nga nje marredhenie hierarkike student-lektore me shumicen e pushtetetit te vene tek lektori. Kjo platforme do t'i lejoje ata te komunikojne ne nje nivel me te bararte virtualisht , e cila mund te ndikoje edhe ne komunikimin e klases. Gjithashtu, kjo platforme mund te integroje familjet e studenteve me shume ne proceset e mesimit duke qene se mund te mundesoje studentet te ndajne pervojat e tyre dhe aktivitetet me anetaret e familjes duke i plotesuar detyrat ne shtepi. Kjo eshte shume e rendesishme sepse nje familje e angazhuar eshte nje element kryesor per nje pervoje te suksesshme edukative. Se fundi, kjo platforme integron mjedisin e universitetit me evenimentet ndersa ato zhvillohen. Duke ofruar mundesine te shkruajne ne blogje, te postojne forume dhe diskutime ne grup per evente te ngjashme dhe te vazhdueshme , mesimdhenia mund te behet me relevante me boten reale dhe me ne sintoni me te, pa humbur karakterin akademik.
Pika e forte
The main strength is that it opens a new venue of communication and provides lecturers with more ways to teach and reach their students. In addition, this tool cuts into the 1-week space that exists between lectures and consequently decreases the likelihood of the material being forgotten and overshadowed by other developments.
Pika e dobët
The Albanian educational system relies very little on technology and on-line teaching support mechanisms, which means that most students will be unaware, and at first, uneasy with such tool. So there will be difficulties at first as students will be wholly unfamiliar with such platform. I also fear that a significant push-back might come from the faculty that are used to doing things a certain way and are not comfortable with change. However, I believe both are problems that can be overcome.
Rezultatet e të mësuarit
Rezultati i ketij burimi te mesimdhenies do te jete nje trup e angazhuar e studenteve qe ka lidhje me kursin ne nje nivel me te thelle dhe te vazhdueshem. Keshtu qe do te prisja me shume ndjekje te mesimit si rezultat i nderveprimit te larte, me shume qartesi ne detyrat dhe kerkesat e kursit, nderveprime me shume akademike midis studenteve dhe se fundmi edhe nje rritje ne performancen e pergjithshme akademike. Per lektoret, pres kontakt me virtual me studentet dhe nje kapacitet te rritur per te vleresuar te mesuarin e tyre, te ndjekin zhvillimin e tyre dhe te identifikojne praktikat me te mira.
Lidhja për qëndrueshmëri
Platforma eshte e rendesishme per te siguruar nje database te qendrueshem dhe me njohuri te transferuara te cilin mund ta perdorin lektoret per te mesuar dhe per te zhvilluar modelet e tyre. Ne menyre ideale, kur platforma eshte plotesisht operacionale dhe mbulon te gjithe universin, ajo do te mundesoje lektoret te shikojne se cfare jane koleget duke bere, te mesojne prej tyre, dhe te shmangin perseritjet. Per studentet mund te jete nje udherefyes i mire ne perzgjedhjen e moduleve te bazuara me shume sesa thjesht tek fjalet e gojes. Ka po aq rendesi, sa ajo mund te jete nje mjet per pjesemarrjen ne te mesuarin pertej klases. Per komunitetin, kjo platforme mund te jete nje mundesi ideale per (ri)integrim te familjes ne procesine te mesuarit dhe t'u lejoje atyre te gjurmojne dhe kontribuojne ne progresin akademik te femijeve.
Përpjekjet e përgatitjes
Të larta
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
There is no assessment.
Kreditim/Çertifikatë
It does not apply.
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Elvin Gjevori
elvin.gjevori(at)uet.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • Video
  • Program kompjuteri
  • Simulation program
  • Simulim