>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Nuk ka rëndësi numri i studentëve
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Permiresimi i Aftesive Diplomatike dhe te negocimit permes stimulimit(Resource ID: 305)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Ky kurs eshte pergatitur per t'u dhene studenteve njohuri me te thella ne fushen e konflikteve dhe lufterave ne marredheniet nderkombetare. Te behet me i afte per te qene perfaqesues diplomatik i vendit per ceshtjet e marredhenieve nderkombetare do t'i adresohet elementeve kryesore te perberesve diplomatike shumepalesh, duke filluar me kerkimin e origjines te dimplomacise shumepaleshe , e ndjekur nga njohurite kryesore te perqasjes se diplomacise ne organizatat nderkombetare dhe ne institucione te tjera te te njejtes natyre. Ne i japim vemendje struktures normative te konflikteve, literatures qe flet per pengimin e konfliktit, negociatat e tyre ne marredheniet nderkombetare dhe ndertimin e perqasjes se sigurt ne Marredheniet Nderkombetare. Gjithe kjo analize do te shoqerohet me ilustrime te rasteve te ndryshme neper bote per luftera ne kohe te ndryshme. Ne kete kurs, studentet do te mesojne me shume per rolin e polikave nderkombetare, nderhyrjeve nderkombetare, te drejtave te njeriut dhe rolit te organizatave humanitare dhe aktivisteve.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Bashkepunimi me Institutet Kerkimore ne Shqiperi si : Instituti per Studimet Nderkombetare, Qendra e Politikes, Instituti per Demokraci dhe Ndermjetesim. Kerkimoret tregojne rezultatet e tyre per kerkim ne fushat e perceptimit te konfliktit, rrjedhojat e konflikteve, dimensionin subjektiv te lufterave, etj. Nga komunikimi me studentet ata marrin feedback per rezultatetet si dhe ata mund te frymezohen per te bere nje kerkim te ri qe mund te rritet si nje rezultat i diskutimeve
Studentet kane mundesine te marrin pjese ne projekte te tjera kerkimore, ne te njejten kohe.
Rezultatet e të mësuarit
- Te pergatisi studentet me aftesi me te mira negocimi dhe marrjes se nje perqasjeje dimplomatike
- Te familjarizoje studentet me aktoret specifike si ambasadoret dhe kerkimore te institutit per te kuptuar pervojen e tyre dhe te marrin mesime.
- Te ofrojne mundesine tek instituti kerkimor per te shperndare rezultatet dhe te siguroje ide te reja per pune te metejshme kerkimore ne fushe.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Inovative, -duke i bere studentet nje pjese aktive te procesit te te mesuarit.
- Perqasje qe mund te perseritet per ceshtje te ndryshme
- Shkence bashkepunuese- rrjet i shoqerise qe ben te mundur te zhvilloje edhe pikepamjet e paleve te interesit edhe te studenteve.
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Ina Zhupa
inazhupa(at)gmail.com
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Institution:

Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Simulation program
  • Simulim