>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
    Me shume se 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Rritja e qendrueshmerise permes aplikimit te strategjive te perziera te marketingut per te zevendesuar prodhimet e importuara ne sektorin e ushqimit- sektorin e prodhimeve bulmetore(Resource ID: 329)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Kerkimi ne terren eshte nje burim jetesor i njohurive, duke qene se u siguron studenteve praktika te dores se pare te botes reale. Kjo eshte arsyeja se perse ky material mesimor synon t'u siguroje studenteve nje platforme jo-konvencionale te te mesuarit per nje ceshtje subjekti. Permes punes ne terren, studentet do te jene ne gjendje te bejne dallimin midis llojeve te ndryshme te strategjive te zbatuara nga prodhuesit e bulmetit lokal dhe ndikimin e tyre ne shitje. Kjo forme e te mesuarit do te siguroje studentet me mjetet e nevojshme per te analizuar ne menyre kritike problemin dhe te siguroje rekomandime konkrete sesi te permiresohen strategjite e marketingut qe do te cojne drejt rritjes se qendrueshme dhe zevendesojne importin.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e intersit jane te perfsire ne faza te ndryshme te asenjimit:
- Menaxhimi ( pronari, CEO, Menaxheri i Marketingut ) i cdo prodhuesi lokal do te takohet me skuadrat e studenteve me pare sesa vizita ne fushe. Ata do te ndajne disa sfida qe ata po perballen ne konkurrencen e produkteve nderkombetare.
- skuadrat e studenteve do te vizitojne prodhuesit lokale ne vendin e tyre per te pare nga afer praktikat me te mira qe mund te perfshijne ne strategjite e tyre te marketingut

Qeveria aktuale po i jep theks te vecante bujqesise, pra palet e tjera te interesit qe do te perfshihen drejtperdejt jane Ministria e Bujqesise, Shoqata e Prodhuesve te Bulmeteve ne Kosove, dhe Shoqata e Prodhuesve te Qumeshtit ne Kosove.
Rezultatet e të mësuarit
- LT1: Analizoje strategjite e marketingut te implementuara nga prodhuesit e sektorit te bulmetit;
- LT2: Te kerkoje ne menyre individuale dhe permes grupeve
- LT3: Te shkruaje nje raport te tipit kerkimor qe i jepet organizates ne fund te kerkimit
Lidhja për qëndrueshmëri
- Te inkurajoje rritjen e qendrueshme dhe te zevendesoje importin.
- Te perfshije palet e interesit te ndryshme ne punen e dokumentave
- Te stimuloje prodhimin lokal, zevendesimin e importit dhe te ule papunesine, e ne kete menyre te rriti mireqenien sociale.
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Ejup Fejza
ejup.fejza(at)universum-ks.org
This teaching resource is allocated to following University:
UC - Universum College
Institution:
Universum
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar