>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Mbareshtimi ne Bio Ferma-nga te ushqyerit e kafsheve tek ushqyerja e njerezve(Resource ID: 342)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Studentet mesojne si te menaxhojne nje ferme bio ne Shqiperi, si dhe ne vende te tjera. Ata mund te diskutojne pika kritike, mund te formojne grupe te ndryshme, ku te shkembejne ide dhe nese kane ide te mira ata mund te nderveprojne me kompani te tjera
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Ata jane te perfshire direkt ne shpegimin e menaxhimit praktik te fermes, si dhe ata mund te diskutojne disa probleme kritike qe mund te ndodhin ne ferma dhe si t'i zgjidhin ato duke siguruar marrjen ne konsiderate te qendrueshmerise.
Rezultatet e të mësuarit
Kerkimi shkencor dhe interpretimi, strategjia e prezantimit, identifikimi i problemeve ne ferme, aftesia e studenteve per te thelluar njohurite e tyre per problemet ne ferme - duke patru parasysh idene e qendrueshmerse dhe se fundmi, prezantimin e studenteve me probleme te jetes reale qe mund te hasen ne ferme.
Lidhja për qëndrueshmëri
- Menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e mjedisit
- Pergatitja e studenteve per te krijuar fermat e tyre ne nje menyre te qendrueshme
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Marsel Keci
marselkeci(at)gmail.com
This teaching resource is allocated to following University:
AUT - Agricultural University of Tirana
Institution:
Msc
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Material i shkruar