>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Faqja kryesore- Opinioni editorial 1 ( versioni i shkurter Pjesa 1)(Resource ID: 365)

Burimi i mesimdhenies " Faqja kryesore - Opinioni editorial ( Versioni i shkurter - pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e burimit te perbere prej 3 pjesesh, qe eshte zhvilluar te mesoje studentet per partite politike dhe kufizimet qe politikanet hasin ne jeten reale. Keto burime mesimdhenieje do te gershtojne harten mentale, debatin, nje fokus grup, nje diskutim dhe reflektimin. Seti pershkruan tre burime te pavarura te mesimdhenies , te cilat jane te dizenjuara te plotesohen njera pas tjetres ( por jo domosdoshmerisht), keto perfshijne: 1- Harten mentale - Partia politike ideale 2- Debati- si eshte nje parti politike ideale? 3- Fokus Grup me partite politike Skema e ketij burimi eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) ne burimin e mesimdhenies "Faqja kryesore - Opinioni editorial nga UET. Burimi origjinal u nda ne disa pjese per te bere me te lehte paraqitjen e metodave te mesimdhenies inovative si pika te ndryshme ne leksion. Nuk eshte e nevojshme te plotesohen te gjitha pjeset.

Pjesa 1- Hartat mentale - Partia politike ideale 

Ne fillim te leksionit, studentet do te punojne individualisht dhe do te pyeten te krijojne nje harte mentale te partise se tyre ideale politike, atributet qe kane, idealet, vlerat dhe ceshtje qe ata ndiejne se jane te rendesishme dhe qe nuk u kushtohet shume vemendje nga politikanet. 

Teksti Kryesor : 

Politika eshte nje teme qe eshte e lidhur me gjithsecilin dhe ndikon secilin prej nesh ne menyra te ndryshme. Ky burim mesimdhenieje synon te marre perspektivat e te rinjve per politiken ne nivel lokal dhe global dhe u jep atyre mundesine te identifikojne ate qe ata ndiejne si me te rendesishmet dhe per te cilat partite politike duhet te punojne. 

Studentet do te perdorin edhe njohurite e tyre paraprake, edhe ato qe u mesuan gjate leksioneve dhe t'i vendosin aftesite e marra ne praktike. Atyre do t'u jepet mundesia te analizojne qendrimin e partive politike drejt politikeberjes dhe te krahasojne idealet e partive te tyre politike. Ata gjithashtu do te kene mundesine te shikojne kufizimet qe jane perballuar nga politikanet cdo dite dhe te fillojne te kuptojne se nuk eshte e mundur te kenaqet cdo njeri ne politike. 

Eshte gjithashtu e rendesishme te verehet qe gjithsecili ne leksion do te kete pikepamje te ndryshme politike dhe eshte roli i lektorit te siguroje qe dinamikat e grupit te mbahen sa me lehte dhe te theksohet qe kjo eshte vetem nje detyre 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit ( anetaret e partive politike) jane te ftuar te marrin pjese ne fokus grup dhe kjo i lejon studentet te eksplorojne rolet ne jeten reale te paleve te interesit ( politikane, OJQ, aktiviste politike, gjykates) ne lidhje me ngjarjet aktuale politike
Pika e forte
- Studentet mesojne te punojne ne skuader
- Studentet mesojne te zgjidhin probleme te jetes reale.
- Studentet praktikojne dhe zhvillojne aftesi te te degjuarit, diskutimit dhe bindjes
- Inkurajon te kuptuar me te madh duke hequr fokusin nga te mesuarit permendesh
- Zhvillon aftesi te te mesuarit afatgjate
Pika e dobët
- Ceshtje te dinamikes se grupit mund te perfshijne efektivitetin e metodes
- Mund te jete e veshtire te bindesh anetare te partive politike te ndjekin fokus grupin.
Rezultatet e të mësuarit
- Te krijojne nje harte mentale
- Te identifikojne vlerat dhe atributet e partise politike ideale
Lidhja për qëndrueshmëri
Studentet mesojne aftesi qe i lejojne ata te mendojne ne menyre kritike, te zhvillojne imagjinaten dhe diskutojne ceshtje kundershtuese. Te mos mesojne permendesh por te perdorin logjiken dhe kjo eshte thelbesore te arrihen njohuri te qendrueshme.
Njohuri paraprake
Njohuri per politiken ne aspektin lokal dhe global
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
--
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
--
Kreditim/Çertifikatë
--
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

  • social

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • Reflektim