>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Faqja kryesore- Opinioni editorial 2 ( versioni i shkurter Pjesa 2)(Resource ID: 366)

Burimi i mesimdhenies " Faqja kryesore - Opinioni editorial ( Versioni i shkurter - pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e burimit te perbere prej 3 pjesesh, qe eshte zhvilluar te mesoje studentet per partite politike dhe kufizimet qe politikanet hasin ne jeten reale. Keto burime mesimdhenieje do te gershtojne harten mentale, debatin, nje fokus grup, nje diskutim dhe reflektimin. Seti pershkruan tre burime te pavarura te mesimdhenies , te cilat jane te dizenjuara te plotesohen njera pas tjetres ( por jo domosdoshmerisht), keto perfshijne: 1- Harten mentale - Partia politike ideale 2- Debati- si eshte nje parti politike ideale? 3- Fokus Grup me partite politike Skema e ketij burimi eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) ne burimin e mesimdhenies "Faqja kryesore - Opinioni editorial nga UET. Burimi origjinal u nda ne disa pjese per te bere me te lehte paraqitjen e metodave te mesimdhenies inovative si pika te ndryshme ne leksion. Nuk eshte e nevojshme te plotesohen te gjitha pjeset.

Pjesa 2 - Debati - Si duken partite politike ideale? 

Duke perdorur hartat mentale nga pjesa 1, studentet do te punojne ne grupe te vogla me 5 ( ose me shume se 5, ne varesi te madhesise se grupit) dhe se pari te krahasojne dhe dallojne ate qe ata mendojne se eshte ideale. Ata me pas do te pyeten te debatojne me anetare te tjere te grupit se pse partia e tyre politike eshte idealja. Pas mesimit, studentet do te pyeten te kerkojne nje parti politike aktuale qe i perafrohet me teper ideales se tyre. 

Teksti Kryesor : 

Politika eshte nje teme qe eshte e lidhur me gjithsecilin dhe ndikon secilin prej nesh ne menyra te ndryshme. Ky burim mesimdhenieje synon te marre perspektivat e te rinjve per politiken ne nivel lokal dhe global dhe u jep atyre mundesine te identifikojne ate qe ata ndiejne si me te rendesishmet dhe per te cilat partite politike duhet te punojne. 

Studentet do te perdorin edhe njohurite e tyre paraprake, edhe ato qe u mesuan gjate leksioneve dhe t'i vendosin aftesite e marra ne praktike. Atyre do t'u jepet mundesia te analizojne qendrimin e partive politike drejt politikeberjes dhe te krahasojne idealet e partive te tyre politike. Ata gjithashtu do te kene mundesine te shikojne kufizimet qe jane perballuar nga politikanet cdo dite dhe te fillojne te kuptojne se nuk eshte e mundur te kenaqet cdo njeri ne politike. 

Eshte gjithashtu e rendesishme te verehet qe gjithsecili ne leksion do te kete pikepamje te ndryshme politike dhe eshte roli i lektorit te siguroje qe dinamikat e grupit te mbahen sa me lehte dhe te theksohet qe kjo eshte vetem nje detyre.

 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit ( anetare te partive politike) ftohen te marrin pjese ne fokus grup dhe kjo i lejon studentet te eksplorojne rolet ne jeten reale te paleve te interesit ( politikane, OJQ, aktiviste politike, gjyqtare) ne lidhje me eventet aktuale politike .
Pika e forte
- Studentet mesojne te punojne ne skuader
- Studentet mesojne te zgjidhin probleme te jetes reale
- Studentet praktikojne dhe zhvillojne aftesite e te degjuarit, diskutimit dhe bindjes
- Inkurajon te kuptuar me te thelee duke larguar fokusin nga te mesuarit permendesh
- Zhvillon aftesi te te mesuarit afatgjate
Pika e dobët
- Ceshtjet e dinamikes se grupit mund te protesojne efektivitetin e metodes.
- Mund te jete e veshtire te merren anetare te partive politike per te ndjekur fokus grupin
Rezultatet e të mësuarit
Te identifikoje vlerat dhe atributet e partise ideale politike
Te zgjedhi dhe debatoje arsyet se perse ata jane partia ideale politike
Lidhja për qëndrueshmëri
Studentet mesojne aftesi qe i lejojne te mendojne ne menyre kritike, te zhvillojne imagjinated dhe te diskutojne ceshtje thelbesore. Te largohen nga te mesuarit permendesh dhe kjo eshte thelbesore per te arritur njohuri te qendrueshme
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
--
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
--
Kreditim/Çertifikatë
--
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

  • social

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • Diskutim / debat
  • formteaching_project_for_students