Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Dendrologjia urbane - permiresimi i zonave te gjelbra urbane 3- (Versioni i shkurter - pjesa 3)(Resource ID: 388)

Ky burim mesimdhenieje " Permiresimi i zonave te gjelbra urbane) - Versioni i shkurter - Pjesa 1,2,3 ) pershkruan draftin e burimit te mesimdhenies qe konsiston prej 3 pjeseve, qe jane zhvilluar per te hapur syte e sudenteve per te drejtuar zonat e gjelbra urbane qe i rrethojne. Ky burim mesimdhenieje u jep ndihme studenteve me pervojen e te punuarit me stafin mjedisor dhe kujdestar per mesimin e teknikave te kopshtarise per t'i ndihmuar ata per te permiresuar ne menyre drastike keto zona urbane. Ata do te kene gjithashtu mundesine te vendosin per nevojat e banoreve lokale, dhe te punojne se bashku me palet e interesit, ata do te synojne te mundesojne zonat e gjelbra dhe te zhvillojne nje hapesire sa me te pershtatshme dhe miqesore te gjelber. Keto burime mesimdheieje do te nderthurren, por nuk jane te limituara ne metodat e meposhtme: - Te mesuarit me baze problemin - Kerkimi - Vizite ne terren - Fokus grup - Diskutimi - Prezantimi Permiresimi i zonave te gjelbra ) Versioni i shkurter Pjesa 1,2,3 ) bazohet ( dhe paksa modifikohet) ne burimin e mesimdhenies " Dendrologjia urbane ( permiresimi i zonave te gjelbra urbane)". Burimi origjinal i mesimdhenies u nda ne shume pjese per te krijuar nje perqasje me te mire te mesimdhenies se leksioneve te Hortikultures. Keto burime mesimdhenieje mund te prezantohen ne cdo faze ne leksione, duke u mundesuar ne kete menyre studenteve te lidhin teorine me praktiken dhe te pergatiten per perpjekje te ardhshme si horikulturiste.

Pjesa 3- Vizita ne terren dhe aplikimi i permiresimeve me Stafin mjedisor.

Studentet do te vizitojne zonen e tyre te gjelber urbane te zgjedhur ne grupe me 5 persona, dhe do te punojne ngushtazi me stafin mjedisor dhe kujdestar per te rregulluar keto zona te gjelbra. Ata duhet te jene te kujdeshshem te punojne me stafin per te siguruar qe nuk ka bime dhe kafshe te rrezikuara ne zone. Sapo te jete kontrolluar kjo gje, ata do te presin barin, dhe do te fillojne te mbjellin bime e peme. PAasi permiresimet kryesore te jene kryer, studentet do te perpiqen te gjejne fonde me ndihmen e politikaneve qe moren pjese ne fokus grup, per gjerat qe banoret lokale mund te kene kerkuar ne zone, per shembull: stola ose zone per te ecur apo vrapuar. 

Teksti kryesor:

Zonat e gjelbra urbane jane kudo, per shembull: aty ku njerezit jetojne, punojne dhe luajne, nga komunitete te vogla ne zonat rurale deri ne qytete te medha metropolitane. Kjo perfshin peme ne vende publike dhe private, pergjate rrugeve, ne zonat rezidenciale, parqe, zona komerciale dhe ne vendndodhje te tjera brenda nje komuniteti.  Ato mund te mbillen sipas dizajnit te caktuar ose jane rritur aksidentalisht. Pemet jane nje pjese e rendesishme e komunitetit tone, por mbjellja e pemeve dhe bimeve, mirembajtja dhe mbrojtja kerkojne nje investim te burimeve, duke perfshire kohe dhe para. A jane perfitimet qe pemet dhe bimet i ofrojne komunitetit , me te medha sesa kosto e tyre? Pergjigja eshte po. Keto burime mesimdhenieje synojne t'i bejne studentet te ndergjegjshem per nevojen per permiresim te zonave te gjelbra, duke shtuar hapesira te reja, si dhe te njohin perfitimet e pemeve dhe bmeve ne jeten e perditshme.

Ata gjithashtu do te inkurajohen per te zhvilluar hapesirat e gjelbra, sepse aktualisht nuk ka mjaftueshem krahasuar me popullsine ne zonat nderurbane. Qellimi kryesor i burimit te mesimdhenies eshte te konfrontoje problemet ne zonat e gjelbra urbane, te vendosi pse ndodhen, si te merren me to dhe keshtu te mesojne aftesite dhe teknikat e nevojshme per t'i permiresuar ato. Studentet do te punojne drejtperdrejte me stafin mjedisor dhe kujdestar, te ndihmojne te permiresojne situaten e banoreve lokale, dhe te punojne nga afer te zgjidhin problemet ne keto hapesira te gjelbra urbane, duke krijuar nje vend te qete dhe relaksues per banoret lokale.

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit jane te perfshire si partnere aktive ne kete burim mesimdhenieje. Politikanet lokale jane te perfshire ne diskutimet e fokus grup me rezidentet dhe studentet do te kene mundesine te flasin me ata drejtperdrejte te ndihmojne fondet per permiresimin e zonave te gjelbra urbane. Stafi mjedisor dhe kujdestar gjithashtu do te jene te perfshire aktivisht ne trainimin e studenteve sesi te kujdesen per kopshtet urbane, per shembull mbjelljen e pemeve dhe bimeve.
Pika e forte
- Studentet jane ne kontakt me natyren, jashte klase
- Perfshirje direkte e paleve te interesit
- Lidhje me sfidat/nevojat lokale te komunitetit
- Studentet jane te perfshire direkt dhe jane pergjegjes per te mesuarin e tyre
- Lejon studentet te ekspozohen ndaj mjediseve te reja me qellim qe te rritin thellesine e tyre te te kuptuarit
Pika e dobët
- Ndoshta mund te mos kete shume zona te gjelbra urbane per te vizituar
- Palet e interesit mund te mos dedikojne kohe te mjaftueshme per studentet
- Mund te jete e veshtire te merret staf mjedisor te ndihmoje ne zonat e gjelbra urbane
Rezultatet e të mësuarit
- Te bashkepunojne me stafin mjedisor dhe kujdestar
- Te njohin teknika te mbjelljes nga stafi mjedisor dhe kujdestar
- Te sigurojne fonde nga palet e interesit lokale
- Te vleresojne rendesine e mbrojtjes se natyres dhe mirembajtjen e zonave te gjelbra urbane
Lidhja për qëndrueshmëri
- Metoda e punes ne terren inkurajon lektoret te kene nje perqasje ndryshe ndaj mesimdhenies dhe inkurajon studentet te thellojne te kuptuarin sesi zonat e gjelbra funksionojne dhe ajo gjithashtu rritin aftesite e tyre vendimmarrese duke u dhene atyre mundesine te vendosin cfare duhet bere ne keto zona te gjelbra urbane
- Teknikat e perdoruara jane te qendrueshme duke trainuar studentet te marrin pergjegjesi per zonat e tyre te gjelbra urbane dhe ata do te perdorin keto aftesi ne zhvillimin e ardhshem te zonave te gjelbra.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Rregullimi i ndihmes nga stafi mjedisor dhe kujdestar
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
Krijimi i projekt grupit duke perdorur nje program online per t epermiresuar dhe dizenjuar nje zone te gjelber urbane
Kreditim/Çertifikatë
Kredit per dorezimin e nje projekti ne grup duke perdorur nje program online per te permiresuar dhe dizenjuar nje zone te gjelber urbane.
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Field study