Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

Te Kuptuarit e Koncepteve te Marketingut 1 ( Versioni i shkurter - Pjesa 1)(Resource ID: 395)

Skica e burimit të mësimdhënies “Te kuptuarit e koncepteve te marketingut (Versioni i shkurtër – Pjesa 1, 2 dhe 3) është një draft i burimit të mësimdhënies që është ndarë në 3 pjesë. Burimet e mësimdhënies u krijuan për të demostruar tek studentët rëndësinë e marketingut dhe fuqine qe marketingu mund te kete tek suksesi dhe qendrueshmeria e nje kompanie. Studentët do të kene mundesine te praktikojne aftesite e tyre te marketingut duke u perpjekur te tregetojne nje mall te veshtire, se dyti do te shikojne tek raste studimi te famshme te marketingut qe kane patur edhe sukses edhe deshtim. Me e rendesishmja eshte qe studentet do te kene mundesi te punojne afer me nje menaxher marketingu, duke krijuar nje fushate marketingu per nje kompani ne prag deshtimi. Grupi fitues do te kete te publikuar fushaten e tyre te marketingut dhe do te provojne te punojne me kompanine. Qëllimi i këtyre burimeve të mësimdhënies është të ndërgjegjësojnë studentët me rolin qe luan marketingu ne suksesin e pergjithshem dhe qendrueshmerine ne kompanine e tyre. Këto burime mësimdhënieje do të përfshihen por nuk janë të limituara tek metodat e mëposhtme: •Loja edukative • Prezantimi • Mesimdhenia e rastit te studimit - Vizita e Palëve të Interesit • Diskutimi• Kerkimi Set i mësimdhënies përshkruan tre gjëra, të cilat janë skicuar të plotësohen njëra pas tjetrës dhe këto përfshijnë: 1.Loja edukative- Me shit mua kete mall 2. Mesimdhenia e rastit te studimit - Fushatat e famshme te marketingut 3. Vizita e paleve te interesit - Fuqia e marketingut Ky burim (Versioni i shkurtër – Pjesa 1,2 dhe 3) bazohet (dhe paksa modifikohet) në burimin e Mësimdhënies “ Te kuptuarit e Koncepteve te Marketingut permes eksplorimit te rasteve te studimit; histori suksesi dhe deshtime te medha ”. Burimi origjinal i mësimdhënies u nda në tre pjesë për t'u dhene mundesi lektoreve te inkorporojne te mesuarin aktiv si pjese qendrore e mesimdhenies se tyre, duke permiresuar te kuptuarin e pergjithshem te studenteve per konceptet e veshtira te marketingut.

Pjesa 1- Loja edukative- Me shit mua kete mall

Studentet do te punojne ne grupe me tre persona, do te zgjedhin nje mall te rastesishem nga nje cante dhe do te pyeten te krijojne nje fushate marketingu per kete mall dhe t'ja preznatojne klases. Qellimi i kesaj detyre eshte te lejoje studentet te zhvillojne aftesite e marketingut dhe te marrin feedback nga klasa per permiresimin e fushates se marketingut. Kjo detyre lejon studentet te shikojne sa e veshtire mund te jete per kompanite te tregetojne mallra te ndryshme, te cilat mund te kthehen edhe ne nje deshtim per kompanine. Kjo i tregon studenteve rendesine e marketingut ne qendrueshmerine e kompanise. 

Teksti kryesor:

Ne kohe te mira e te keqia, marketingu luan nje rol kryesor ne cdo biznes. Vendosja dhe kenaqja e nevojave te konsumatoreve permes produkteve qe kane vlere dhe cilesite e te cileve jane komunikuar qartazi dhe perbejne qellimin e pergjithshem te cdo biznesi. Ne kete sens, eshte e nevojshme per studentet te kuptojne konceptet baze te marketingut. 

Studentet do te kene mundesine te mesojne aftesite kryesore te marketingut dhe te mesojne cfare te mos bejne nga raste studimi te famshme te marketingut. Ata do te kene gjithashtu mundesine te takohen me pale te interesit kryesore te cilet do te ndajne pervojat e tyre me studentet dhe me e rendesishmja, studentet do te kene mudnesine te kthejne nga rruga e deshtimit nje kompani, dhe te permiresojne qendrueshmerine e saj. Aftesite e mesuara ne kete burim mesimdhenieje do te jene thelbesore ne karieren e tyre profesionale dhe mund te ndihmojne kompani te tjera te behen me te qendrueshme ne te ardhmen. 

 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Palet e interesit jane perfshire si pjesetare aktive, ata do te vizitojne studentet dhe prezantojne pervojen e marketingut. Ata do te pyesin studentet te punojne ne nje fushate marketingu per kompanine dhe grupi fitues do te punoje nga afer me kompanine dhe menaxherin e marketingut.
Pika e forte
-Mesimdhenia e rastit te studimit eshte nje metode e pershtatshme per studentet sepse ajo merret me probleme te jetes reale.
- Ata provojne situata qe mund te priten ne jeten e tyre te ardhshme profesionale
- Rastet e studimit i ndihmojne studentet te ndertojne aftesite e biznesit.
- Studentet reflektojne ne perspektivat , vlerat dhe aftesite e tyre.
- Studentet sfidohen ne te menduarin sistematik dhe vendosjen e njohurive te mesuara me pare ne praktike
- Zhvillimi i marredhenieve midis studenteve dhe organizatave lokale per mundesite e mevonshme te punesimit
Pika e dobët
- Organizatat lokale mund te mos jene te gatshme per te bashkepunuar me studentet
- Ndoshta mund te jete e veshtire per studentet te kuptojne rastet e studimit
Rezultatet e të mësuarit
- Te marrin pjese ne lojrat edukative
- Te tregetojne llojin e dhene
- Te prezantojne reklamen e marketingut per llojin e dhene
Lidhja për qëndrueshmëri
Studentet duhet te njohin kompetencat qe i mundesojne ata per sfidat aktuale komplekse te qendrueshmerise ( si ndotja mjedisore, problemet etike, ndryshimet demografike, shfaqen e tregjeve te reja ne boten globale, etj) Duke perdorur metoden e mesimdhenies te rastit te studimit, studentet kane mundesine te aplikojne njohurite e tyre teorike dhe aftesite metodologjike duke perjetuar situatat ku ata kane nevoje te gjejne zgjidhje per sfidat komplekse dhe te pasigurta te botes reale.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Teaching Methods
Kriteret e qëndrueshmërisë
  • Të menduarit sistemik
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
I paaplikueshem
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
I aaplikueshem
Kreditim/Çertifikatë
I paaplikueshem
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

  • economic

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • Lojë