>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

 • Nuk ka rëndësi numri i studentëve
 • 15 deri në 30 min
  Deri në 3 njësi leksionesh
  Deri në 3 njësi leksionesh
  4 -7 njesi leksionesh
  deri ne 1 semester
  Me shume se 1 semester
 • Lidhja me Web e nevojshme
 • Anglisht

Resource Description

Sustainability Bingo(Resource ID: 71)

Sustainability Bingo is a fun activity that encourages greater attention during presentations. Participants write down particular words relevant to the topic they expect to hear in the presentation. In listening out for these words, participants generally pay greater attention to the content.

Sustainability Bingo requires participants to draw a 5 x 5 grid and fill the spaces with specific words relevant to the topic they expect to hear in a presentation or lecture. During the course of the presentation participants cross out words and the first person to complete their grid shouts out “Bingo” or some other pre-established word. Winners for first horizontal, vertical or diagonal row completed also shout out.

The interactive nature of the activity keeps the groups attention on the content of the lecture. It is particularly useful in circumstances where multiple groups are presenting one after the other, in these situations attention and motivation suffers most.

The activity can also serve to spark discussion after a presentation as to why certain words/ concepts/ theories did not come up – or were not referenced.

Lloji i metodës së mësimdhënies
 • Lojë
 • Konkurs
 • Metodë krijuese
Përpjekjet për përgatitjen
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
It only needs a presentation, a sheet of paper and a pen.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Necessary documents / materials

 • Pen

 • Paper

Integrimi i palëve të interesuara
N/a
Temat e qëndrueshmërisë
N/a
Situatat e duhura për këtë metodë
Presentations in classes, conferences, etc.
Pikat e forta të metodës
Fun and creative way to keep the focus of a group on the content of presentation/lecture.
Engages the group with the topic and the kinds of keywords they might expect to hear.
This activity serves to maintain a groups’ attention on a presentation/ lecture in situations where a series of presentations might start to become tedious, or repetitive.
Pikat e dobëta të metodës
One potential issue might be that the flow of the presentation is interrupted by the game.
Assessment / evaluation
N/a
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Jonas Meyer
jonas_meyer1(at)gmx.de
This teaching resource is allocated to following University:
KFUG - Karl-Franzens-University Graz
Institution:
KFUG
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Lloji i metodës së mësimdhënies

 • Lojë
 • Konkurs