>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • Më pak sesa 5 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Mbledhja e fondeve per mbijetese: Nje udhetim ne ndihme te skuadrave kombetare kosovare qe te konkurojne neper bote(Resource ID: 269)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Ne mes te njohjeve te federates sportive te Kosoves nga komuniteti nderkombetar dhe kryesisht nga Komiteti Olimpik, eshte thelbesore qe komuniteti ne Kosove te mbroje aktivitetin sportiv me qellim qe te pergatiti skuadra apo individe per te konkurruar ne kompeticione nderkombetare. Si rrjedhoje, qellimi i ketij Burimi Mesimdhenieje eshte te mesoje studentet si te shkruajne nje projekt propozim per nje event te mbledhjes se fondeve. Per shkak se Kosova perballet me shume sfida te jetes bazike, sportet nuk duket se jane ne krye te axhendes, keshtu qe eshte ne varesi te individeve dhe te komunitetit te ngrene fonde me qellim qe te ndihmojne sportet ne Kosove. Pra, kjo detyre synon zhvillimin e sensit te sherbimit te komunitetit midis studenteve dhe i inkurajon ata te krijojne bashkepunime midis shume paleve te interesit.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Ka shume pale interesi te cilet jane te integruar ne kete burim mesimshenieje. Me te dukshmit jane bizneset lokale te cilet mund te sponsorizojne skuadrat dhe ta perdorin kete si nje gje te dushme per organizaten e tyre. Ne kete rast, studentet do te vizitojne keto biznese lokale per kapur mundesine e mbeshtetjes se skuadres lokale. "Mom and Pop" jane gjithasthtu te perfshira ne kete projekt. Ne kete burim mesimdhenieje, studentet pyeten te bashkepunojne me qeverine lokale dhe komunitetin lokal per te ndihmuar ne rritjen e fondeve te nevojshme. Ne fund, studentet do te punojne gjithashtu nga afer me skuadren sportive per te mesuar per nevojat me qellim qe t'u adresohen me mire.
Rezultatet e të mësuarit
- Ky projekt do te ndihmoje studentet te mesojne te perkufizojne nje projekt permes ciklit te tij te jetes.
- Studentet do te jene ne gjendje te identifikojne dhe spegojne praktika te ndryshme te menaxhimit qe mund te rezultojne nje deshtimin e projektit.
- Studentet do te jene ne gjendje te analizojne ne menyre kritike sfidat qe shfaqen ndersa shkruhet/ praktikohet projekti dhe identifikohen mjetet e nevojshme per eleminimin e sfidave.
- Studentet do te perfitojne aftesi organizative, te te shkruarit, mikro- menaxhimit, etj.
Lidhja për qëndrueshmëri
Kjo detyre inkurajon nje marredhenie te vertete midis individeve, ku komuniteti eshte i perfshire te mbroje skuadrat lokale
- Sportet dhe kryesisht sportistet individuale te cilet kane fituar popullaritet ne ligat europiane kane bere nje pune te madhe per perfaqesimin e Kosoves jo si nje vend i dhunes, por si nje vend ku sporti po perpiqet fort pavaresisht veshtiresive te ndryshme.
- Permiresimi i reputacionit te demtuar te Kosoves permes ndertimit te skuadrave qe mund te konkurojne ne nivel nderkombetar
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Uran Rraci
uran.rraci(at)universum-ks.org
This teaching resource is allocated to following University:
UC - Universum College
Institution:
Universum College
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Ekskursion ose field trip
  • Mini-projekt për studentët
  • Case study
  • Material i shkruar