>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Menaxhimi i Ciklit te Projektit- nga Teoria ne Praktike(Resource ID: 303)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Lenda "Shkrimi i Projektit dhe Menaxhimi" do te organizohet mbi metoden " Mesimdhenia e nje Rasti Studimi". Ne kete menyre, sfidat dhe eksperiencat e jetes reale do te paraqiten tek studentet si ushtrime, ne menyre qe studentet te praktikojne aftesite e tyre teorike te perftuara gjate kursit. Rasti i Studimit do te perzgjidhet midis projekteve ekzistuese ne nje vend, ( preferohen projekte te financuara nga BE duke patur parasysh kompleksitetin dhe sfidat qe ato paraqesin). Palet e interesit do te jene te ftuar nga profesori dhe ata vete do te prezantojne rastin e studimit (projektin qe ata prezantojne) perballe studenteve.
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Zakonisht metoda e mesimdhenies se rastit te studimit nuk perfshin palet e interesit shoqeror. Megjithate, per kete burim mesimdhenieje perfshirja e aktoreve politike eshte thelbesore dhe ben thirrje per vemendjen e profesorit kur zgjedh palet e duhura te interesit per te prezantuar rastin e studimit per studentet.
Palet shoqerore te interesit perfaqesojne nje projekt te mbeshtetur mundesisht nga Komisioni Europian dhe qe zbatohet ne Shqiperi nga partneret shqiptare.
Rezultatet e të mësuarit
- Studentet mesojne te aplikojne njohurite teorike ne probleme te jetes reale.
- Studentet mesojne te punojne ne grupe dhe te bashkepunojne, negociojne dhe diskutojne vendimet e rasteve " (CONSUS: Guida e Metodave te Mesimdhnies, 2015, fq. 87)
- Rast studimi qe i meson te ashtuquajturve "studente" kapacitetet e udheheqjes ( CONSUS: Guida e Metodave te Mesimdhenies, 2015, fq. 87)
- Studentet mesojne te adresojne njohurite e tyre tek nje pale e trete e cila qendron jashte auditorit
Lidhja për qëndrueshmëri
Studentet duhet te njohin kompetencat qe u mundesojne atyre te merren me sfidat aktuale komplekse te qendrueshmerise ne mesimdhenien e rastit te studimit . Studentet kane mundesine per te aplikuar njohurite e tyre teorike dhe aftesite metodike duke perjetuar situata ku ata kane nevoje te gjejne zgjidhje.
Rasti i studimit i zgjedhur duhet te jete i lidhur apo te perqendrohet tek zhvillimi i qendrueshem. Perzgjedhja e rastit te studimit eshte pergjegjesia e lektorit.
Njohuri paraprake
Asnje lloj njohurie paraprake specifike nuk kërkohet?
Kriteret e qëndrueshmërisë
  • Problem-solving oriented
Përpjekjet e përgatitjes
Mesatare
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Ketrina Cabiri
ketrina.cabiri(at)uet.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Institution:
European Univeristy of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Pillars of Sustainability

  • social
  • environment
  • economic

Mjetet e mësimdhënies

  • Material i shkruar
  • formteaching_case_study