>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 5 deri në 10 studentë
  • deri ne 1 semester
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Prania e zyrtareve ne klase”: Rritja e bashkepunimit midis studenteve dhe zyrtareve per te kuptuar me mire ndikimin e BE-se tek vendet e perfshira ne procesin e integrimit(Resource ID: 336)

x Ju lutem, vini re: modulet shtese- kerkohen
me shume se 7 njesi leksionesh!
Ky burim synon te sjelle studentet me afer me ndryshimet institucionale dhe te politikes te shkaktuara nga procesi i komplikuar burokratik sic eshte procesi i integrimit europian, duke ftuar zyrtare nga ministrite e ndryshme, te cilet kane qene pjese e grupeve te punes. Ajo thekson pse dhe si pervoja e zyrtareve ka nevoje te integrohet per te permiresuar te mesuarin kuptimplote dhe njohurite e transferueshme te studenteve. Ky burim i mesimdhenies do te perdoret ne kursin e "Historise se integrimit dhe institucioneve te BE-se". Duke perdorur edhe Rastin e Studimit edhe Metodat e Mesimdhenies te analizes te skenarit, studente te padimplomuar do te kene mundesine te hyjne me thelle ne kuptimin e efektit te Integrimit Europian te vendit te tyre. Kjo do te ndihmoje studentet te kuptojne ceshtjet e Integrimit Europian ne nje pikepamje afatgjate dhe te ndihmoje ne integrimin e vendit per te ecur me tej ne nje menyre te qendrueshme. Leksionet do te perpiqen te sjellin ceshtje qe kane lidhje me BE dhe qendrueshmerine ( si per shembull Mjedisi, Inovacioni, etj ne nivel te BE-se).
Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Zyrtaret jane te perfshire ne seminare ose leksione te hapura- studentet kane mundesine te jene ne kontakt direkt me zyrtaret nga deparamente ose ministri te ndryshme, ne te cilat puna e tyre e perditshme ka te beje me marredheniet Shqiperi- BE dhe perjetojne ne praktike sfidat qe vendi ka kaluar deri me tani. Burimi i mesimdhenies synon te perfshije praktiken dhe sfidat midis aktoreve te ndryshem te cilet aktivisht kerkojne te mesojne nga njeri-tjetri, studentet kane mundesine te jene me afer me BE dhe zyrtaret dhe te kene mundesine per te marre nje thellim ne procesin Europian te integrimit dhe sesi efektet perceptohen nga qytetaret.
Rezultatet e të mësuarit
Te krijoje bashkepunime me zyrtare, te cilat do te pajisin studentet me njohuri praktike dhe teknike per ndikimin e brendshem te procesit te integrimit Europian te vendit tone.
Lidhja për qëndrueshmëri
Ky burim i mesimdhenies synon te rriti bashkepunimet shkence-shoqeri permes procesit te pjesemarrjes dhe komunitetit te qendrueshmerise te efekteve te ndryshimeve te jashtme.
Përpjekjet e përgatitjes
Të larta
Aksesi
Free
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Dorina Ndoj
dndoj1(at)uet.edu.al
This teaching resource is allocated to following University:
UET - European University of Tirana
Institution:
European University of Tirana
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Brain storming
  • Diskutim / debat
  • Simulim