>

Sustainicum Collection

Consus Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës.
Login

Resource facts

  • 11 deri në 30 studentë
  • Deri në 3 njësi leksionesh
  • Lidhja me Web e nevojshme
  • Anglisht, Shqip

Resource Description

Instruction file

CSR: Efektet e stileve te udheheqjes 2 ( Versioni i shkurter - pjesa 2)(Resource ID: 369)

Ky burim mesimdhenieje " Efektet e stileve te lidershipit tek suksesi i kompanise ( Versioni i shkurter pjesa 1,2,3) pershkruan draftin e burimit te mesimdhenies qe perbehet nga 3 pjese, qe jane zhvilluar te mesojne studentet per sistemet e lidershipit dhe realitetet e te qenit nje lider i nje kompanie shume-kombeshe. Keto burime mesimdhenieje do te gershetohen por nuk jane te kufizuara tek metodat e meposhtme: Analiza e skenarit, Mesimdhenia e rastit te studimit, kerkimi, puna ne terren, diskutimi dhe nje mini projekt ndermarrjeje Seti pershkruan tre burime te pavarura te mesimdhenies, te cilat jane te dizenjuara te plotesohen njera pas tjetres ( por jo domosdoshmerisht , dhe keto perfshijne : 1- Analizen e skenarit - A veproi drejt lideri? 2- Mesimdhenia e rastit te studimit - Lidere te famshem biznesesh 3- Vizite ne terren tek nje kompani lokale dhe projekt ndermarrjeje Ky draft eshte bazuar ( dhe paksa modifikuar) nga burimi i mesimdhenies " CSR: Efektet e stileve te lidershipit ne permiresimin e performances se punonjesve dhe zhvillimi i qendrueshem ne sektorin e perpunimit te ushqimit". Burimi origjinal i mesimdhenies u nda ne disa pjese per te bere me te lehte te gershetoheshin stile te mesimdhenies dhe metodave ne pika te ndryshme te leksioneve te biznesit. Nuk eshte e domosdoshme kompletimi i te gjithe pjeseve.

Pjesa 2- Mesimdhenia e rastit te studimit - Lidere te famshem te biznesit 

Studentet do te prezantohen me imazhe te lidereve te famshem te kompanive lokale dhe globale, duke perdorur pershrimet e tyre te liderit ideal ne pjesen 1. Ata do te pyeten te krahasojne atributet e ketyre liderve te famshem me lideret ideale te pjeses 1. Studentet do te pyeten pse keto kmpani dhe biznese kane rezultuar kaq te suksesshme. 

Teksti kryesor: 

Te paturit e nje lideri efektiv eshte cfare shume kompani mund te dedikojne suksesin e tyre, per shembull Bill Gates drejton Microsoft drejt suksesit global, sic edhe Steve Jobes me Apple. Studentet do te kene mundesine te shikojne kompani te suksesshme dhe te identifikojne atributet qe i kane cuar drejt suksesit . Ata do te mesojne se aftesite qe kane keta lider te suksesshem nuk ishin ne menyre te domsdoshme nga teoria qe ata kane marre ne universitet por nga pervoja e dores se pare e botes se biznesit, dhe kjo eshte edhe arsyeja qe puna ne terren eshte nje faktor i shkelqyer i ketyre burimeve te mesimdhenies 

Puna ne terren eshte nje burim vital i njohurive duke qene se siguron studentet me praktika te dores se pare te botes reale. Keto burime mesimdhenieje synojne te sigurojne studentet me nje platforme te te mesuarit per stilet e lidershipit. Permes punes ne terren, studentet do te jene ne gjendje te bejne dallimin midis tipeve te ndryshme te stileve te lidershipit per te cilat ata kane lexuar dhe sesi ajo ndikon suksesin e pergjithshem te kompanise. Kjo menyre e te mesuarit do te siguroje studentet me mjetet e domosdoshme per te analizuar ne menyre kritike ceshtjet dhe te sigurojne rekomandime konkrete per permiresimin e e strategjive te qendrueshme te menaxhimit brenda kompanise, qe eshte e vlefshme, per liderat edhe per komunitetin, por edhe per vete studentet qe do te kene mundesine te krijojne nderrmarjen e tyre si projekt ne baze te atyre qe kane mesuar. 

Integrimi i palëve të interesuara shoqërore
Kompanite e biznesit jane te perfshira si partnere aktive - studentet kane mundesine te jene ne kontakt direkt me punonjesit ne biznese dhe te perjetojne sfida ne zbatimin e menaxhimit te qendrueshem. Palet e interesit nga bizneset, perfitojne nga ky bashkepunim gjithashtu, sepse ata marrin nje perspektive te jashtme te fresket dhe krijuese per aktivitetin e tyre nga studentet dhe rekomandime per proceset e menaxhimit te qendrueshem.
Pika e forte
- Studentet mesojne te punojne ne nje skuader
- Studentet msojne te zgjidhin probleme te jetes reale
- Pervoje e te mesuarit aktiv per studentet
- Studentet mendojne per mundesite dhe pergjegjesite e reja dhe pergjegjesine ne kontekstin e ndryshimit global
- Zhvillim i aftesive te te menduarit kritik
Pika e dobët
- Problemet e besueshmerise - studentet jane te detyruar te mos perhapin informacion tek konkurentet
- Palet e interesit duhet te bien dakort per te diskutuar planin e tyre te biznesit dhe probleme reale me studentet
Rezultatet e të mësuarit
- te identifikoje atributet e liderve te suksesshem dhe kompanite e tyre
- te krahasoje dhe dalloje lideret e suksesshem dhe kompanite me ato qe nuk jane te tille
- te pergatisi nje set me pyetje per palet e interesit
Lidhja për qëndrueshmëri
Studentet mesojne aftesi qe i lejojne te mendojne ne menyre kritike , te zhvillojne imagjinaten dhe te jene lider aktive. Ata do te kene mundesine te inkurajojne inovacion te qendrueshem brenda organizates dhe ndoshta te inkurajojne perfshirjen e komunitetit.
Njohuri paraprake
Njohurite e liderve te famshem te biznesit jane te nevojshme
Përpjekjet e përgatitjes
Të pakta
Përshkrimi i përpjekjeve të përgatitjes
Kerkimi i rasteve te studimit te liderve te famshem te biznesit
Aksesi
Free
Gjykimi / vlerësimi
--
Kreditim/Çertifikatë
--
Financuar nga
This teaching resource, realised within the project ConSus, has been funded with the support of the TEMPUS of the European Union. The contents reflect the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Komentet Shkruaj koment

Kontakt

Samantha Prior
samantha.prior(at)ul.ie
This teaching resource is allocated to following University:
UL - University of Limerick
Institution:
University of Limerick
Data:

Licensa

Creative Commons
BY-NC-ND

Mjetet e mësimdhënies

  • Case study